Nasze realizacje

Co oferujemy

Możemy dla Ciebie zrobić:

Zaufaj solidnemu wykonawcy Astex S.J.

Remonty dróg i mostów

Likwidacja i zabezpieczanie osuwisk

Obiekty rekreacyjno-sportowe

Sieci kanalizacyjne

Sieci ciepłownicze

Nawierzchnie z kostki brukowej

Przewierty horyzontalne

i wiele innych rzeczy...