Dane inwestycji

Klient: Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Lokalizacja: Głogoczów
Rok ukończenia: 2014

Realizacja

W ramach realizacji tego projektu wykonano:

  • roboty ziemne: wykopy, zasypy, makro i mikroniwelacje,
  • kanalizację sanitarną z rur kamionkowych,
  • przewierty maszyną do wierceń poziomych,
  • odbudowa nawierzchni drogowych,
  • dostawa sprzętu dla potrzeb MZWiK Myślenice