Dane inwestycji

Lokalizacja: Jurgów
Rok ukończenia: 2009.

Realizacja

W ramach realizowanego projektu zabezpieczenia korpusu drogowego
wykonano:

  • ściankę oporową w postaci żelbetowej belki wspartej na mikropalach,
  • odtworzono zbocze z wykorzystaniem komórkowego systemu ograniczającego
    wypełnionego kruszywem o odpowiednim zagęszczeniu; poszczególne sekcje
    geokraty stabilizowane kotwami stalowymi,
  • dla odprowadzenia wód gruntowych wykonano drenaż odwadniający.