Dane inwestycji

Klient: Tatrzański Park Narodowy
Lokalizacja: Zakopane
Rok ukończenia: 2009.

Realizacja

Dla odwodnienia drogi z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka przy prawej krawędzi jezdni wykonano ciek z korytek betonowych. Celem udrożnienia przepływu wody wyczyszczono i wyremontowano poprzez wybrukowanie istniejące przepusty, studzienki wpadowe. W ramach tego zadania wykonano również nowe przepusty Ø1000.