Wszystkie
Obiekty rekreacyjno-sportowe
Sieci kanalizacyjne
Remonty dróg i mostów
Nawierzchnie z kostki brukowej
Likwidacja i zabezpieczanie osuwisk
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów
  • Kompleks Basenów termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej
  • Wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ramach inwestycji pod nazwą: ,,Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z usługami i urządzeniami budowlanymi w Nowym Targu na Równi Szafarskiej"
  • Stabilizacja osuwiska w Jurgowie na drodze krajowej nr 49
  • Oczyszczalnia ścieków w Dolinie Pięciu Stawów Polskich
  • Wykonanie nowych i odnowienie istniejących przepustów na drodze do Morskiego Oka
  • Wykonanie stabilizacji osuwisk na drodze do Morskiego Oka
  • Rewitalizacja Parku Miejskiego i przebudowa Placu Niepodległości w Zakopanem
  • Sądelski Dwór****